Nyheter fra Norge og verden

Hvordan redusere sykefraværet?

Hvordan vi best mulig kan redusere sykefraværet på jobben? Det vi må forstå er at ikke alle dager hvor de ansatte nekter å komme inn til jobb, faktisk skyldes sykdom. Derfor skal vi gå igjennom noen tips for hvordan vi kan redusere dette, og trekke inn en teori rundt motivasjon fra Frederick Herzberg , en amerikansk psykolog som har bidratt mye til bedriftspsykologi.

jobb hrHerzberg mente i bunn og grunn at det finnes to forskjellige faktorer som kunne forklare motivasjonen og engasjementet til de ansatte. Vi skal se nærmere på begge, men først skal vi forklare nøyaktig hva dette dreier seg om. Den ene faktoren kaller vi for en motivasjonsfaktor. En motivasjonsfaktor bidrar til at trivselen til den ansatte øker. Motivasjonsfaktorer har ingenting med mistrivsel å gjøre, det dekker kun de områdene hvor trivsel blir tilført arbeiderne.

Den andre faktoren kaller vi for en hygienefaktor. En hygienefaktor er med på å redusere generell mistrivsel. Det er vanskelig å vite hva som påvirker folk til å ikke komme på jobb, men begge disse to faktorene spiller en stor rolle. Derfor skal vi se nærmere på dem nå, slik at vi får en generell oversikt over hva det er vi kan gjøre for å forbedre situasjonen vår.

Gjøre en god jobb

trivs på jobbNår vi snakker om disse tingene, snakker vi egentlig om en slags humankapital relatert til bedriften. Det er menneskene som bidrar til at arbeidet blir fullført, og derfor er det ekstremt viktig å sørge for at folk kommer på jobb. Man kan også lære mer om hvordan vi skal styre dette på en fornuftig måte hos https://aditro.com/no/hr-system/, dersom man vil gå mer i dybden.

Først og fremst handler disse hygienefaktorene om enkle ting som for eksempel et trygt og rent arbeidsmiljø. For eksempel kan vi øke hygienefaktoren ved å sørge for at våre lokaler er rene og oppussede. Det er også viktig at det er hyggelig å komme på jobb. Det vil si at folk kommuniserer på en ordentlig måte med hverandre og trives med hverandre. En stor grunn til at folk ikke dukker opp på jobb, er faktisk det sosiale aspektet. Selv om det ikke har noen direkte tilknytning til arbeidet, er det altså viktig å sørge for at folk kan være gode med hverandre fordi dette øker hygienefaktoren og sørger for å redusere mistrivsel, noe som igjen øker sjansen for at folk kommer på jobb.

Når dette er fikset kommer de antakeligvis til å møte opp, men for å øke motivasjonen og faktisk gi folk enda mer lyst til å gjøre en god jobb, så trenger vi motivasjonsfaktorer. Dette er ikke like viktig som hygienefaktorer for å få folk til å faktisk møte opp, men det kan være enda viktigere for å få folk til å virkelig stå på når de først er der.

Motivasjonsfaktorer

Denne faktoren handler først og fremst om å skape trivsel på jobb. Her må vi tenke på status og vekst. De fleste som er seriøse om sitt arbeid vil gjerne vokse og bli bedre. Når vi gir våre ansatte en mulighet til dette, og faktisk anerkjenner dem for det de gjør, så skaper vi en motivasjonsfaktor som sørger for at de trives av å være på jobb. Selve jobben må være utfordrende, men mulig for dem å gjennomføre.

Scroll to top