Nyheter fra Norge og verden

Norske regler for piggdekk

Den norske vinteren byr på utfordrende kjøreforhold, og gode dekk er en av de aller mest effektive måtene å ruste seg selv og bilen på. Dersom man i hovedsak kjører i de store byene og på veier med høy trafikk trenger man vanligvis ikke piggdekk, men dersom man bor et sted hvor vinteren er tøffere er gode piggdekk et must fir å sikre fremkommeligheten på vinterveiene. Selv om piggdekk kan være nødvendig for noen, har de også sine ulemper. Det finnes derfor regler rundt hvilke perioder og i hvilke områder man kan kjøre med piggdekk.

Hvilke regler gjelder for piggdekk i Norge?

Piggdekk kan brukes fra 1. november til og med første søndag etter 2. påskedag. I Troms og Finnmark er vinteren lengre og hardere og her kan man kjøre med piggdekk fra 16. oktober til og med 30. april. Som alltid er det trafikksikkerhet som er største prioritet, og dersom føret tilsier det kan man bruke piggdekk utenfor disse datoene. Det er alltid fører av bilen som er ansvarlig for at bilen er tilstrekkelig utrustet for de gjeldende kjøreforholdene. Dersom man ønsker å kjøre med piggdekk skal kjøretøyet ha dette på alle bilens fire hjul.

Piggdekkoblat og piggdekkgebyr

Dersom man ønsker å kjøre med piggdekk i de store byene i Norge vil man som oftest måtte betale piggdekkgebyr. Grunnen til dette er at piggdekk bidrar til økt forurensning ved at de virvler opp svevestøv fra veibanen, økt trafikkstøy samt større slitasje på veibanen.

Piggdekkoblatet kan kjøpes for ulike perioder:

  • Dagsoblat: 35,-
  • Månedsoblat: 450,-
  • Sesongoblat: 1400,-

Prisene over gjelder for kjøretøy under 3500 kg – andre regler gjelder for tyngre kjøretøy. For ytterligere oppdatert informasjon om vinterdekk og piggdekk anbefaler vi at du besøker Statens Vegvesen. Per i dag finnes det ordninger for piggdekkgebyr i Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger samt Tromsø så fort ordningen blir innført. Vanligvis vil man kunne benytte samme oblat i flere byer.

Av den ovennevnte grunnene har lokale myndigheter i flere norske byer innført avgift på bruk av piggdekk. Oslo var først ut med dette tidlig på 2000-tallet, og etterhvert som man har fått et økt fokus på miljø har andre byer fulgt etter. Sist ut var Tromsø som i mange år har hatt svært høy piggdekkandel, og som en følge av dette har byen slitt med dårlig luftkvalitet i vintermånedene når veibanen har vært bar. De nylige vedtatte reglene for Tromsø vil ikke gjelde for distriktene.

Nye piggfrie vinterdekk er svært gode

Det er ikke sikkert man behøver å kjøre med piggdekk da moderne piggfrie vinterdekk har blitt svært gode og kan takle mange ulike og utfordrende kjøreforhold. I tillegg har moderne biler smart teknologi som hjelper sjåføren med veigrepet på vinterføre.

Per i dag kan man kjøre med piggfrie vinterdekk hele året, men det er pålagt i perioden mellom 1. november og første søndag etter 2. påskedag. Dette er likevel ikke anbefalt da sommerdekk og vinterdekk har ulike egenskaper. Sommerdekk er for eksempel langt bedre på vannplaning enn de fleste vinterdekk.

Scroll to top