Nyheter fra Norge og verden

Viktig med gode ekstralys når du ferdes på veien

Det finnes faktisk mange bilførere som foretrekker å la bilen stå når det er mørkt. Mennesker som har redusert syn føler ofte at det blir for anstrengende å kjøre om kvelden eller om natten. Selv om du kanskje har et aldeles utmerket syn, medfører likevel mørket en betydelig større risiko for at en ulykke kan skje. Derfor er det så viktig å ha best mulig lys og ekstralys for kjøring i mørket.

Arbeids- og ekstralys – enda viktigere på mørke høstkvelder

Det er ikke så altfor lenge til høsten nærmer seg igjen, og det blir da tidligere mørkt for hver kveld som går. Dette betyr at det er på tide å investere i noen skikkelige ekstralys på kjøretøyet ditt. Du kan velge mellom mange typer arbeids- og ekstralys knyttet til mørkekjøring eller ved veiarbeid hos Ekstralyskongen, som er av beste kvalitet og som er svært pålitelige. Hvis du har krevende arbedesforhold i jobbsammenheng, enten du jobber med veiarbeid på norske vinterveier, arbeider i et serviceyrke, utrykning eller utendørs entreprenørarbeid, er det å ha skikkelig arbeidslys uhyre viktig.

Forebygg ulykker med bedre sikt i mørket

Det kan ofte være veldig vanskelig å få øye på syklister eller fotgjengere i mørket, spesielt hvis det i tillegg snør, er tåke og våt asfalt som gir gjenskinn. Med skikkelige ekstralys på bilen din blir det mye enklere for deg å oppdage potensielle farer som truer langs mørke vinterveier.

Vær synlig på veien

De lysene som følger med bilen din som standard er ofte minimalisert for å spare penger. Sjekk at alle lysene først og fremst er i orden og fungerer som de skal. Hvis du skal bytte lyspærer er det viktig at du ikke bare bytter på den ene siden, men på begge sider. Ettersom tiden går og lyspærene slites ned, avtar effekten og dette kan skape store variasjoner i både lysstyrke og farger hvis du bare har skiftet ut den ene pæren som er defekt. Et godt og viktig uttrykk som gjelder her er «Se og bli sett».

God sikt sikrer en avslappet kjørestil

At du må konsentrere deg mer om å se godt, øker presset både på øynene og sinnet ditt. Dette kan føre til at du blir fortere trett av å fokusere, og dermed blir også reaksjonsevnen din lengre. Kontrastene i veibildet rundt deg forandrer seg også i mørket og du får et totalt forskjellig totalbilde enn hva tilfellet er ved kjøring i dagslys.

Ferdsel på landeveien uten ekstralys

Det er helt nødvendig at du har optimale lys på bilen din for å unngå ulykker med både personskade og viltpåkjøring. Det er også viktig å bruke lysene på riktig måte og unngå å blende motgående trafikk. I mørket trenger vi også å se enda lenger framover og ha et bedre breddesyn for å ha tid til å reagere hvis noe uforutsett skjer rundt oss. Derfor er det en veldig god løsning å investere og montere et sett med ekstralys på kjøretøyet ditt. Hvis du ofte kjører bil om natten eller arbeider langs veien, er det desto viktigere å få ordnet dette før høsten setter inn.

Scroll to top