Nyheter fra Norge og verden

Nektet å betale skatt på grunnlag av religion

Det er ofte at saker som omhandler penger dukker opp i retten, men sjelden er religion involvert i samme sak. Det skjedde derimot denne uken, da en australsk familie ble dømt til betaling av over to millioner australske dollar i skatt, dette vil si mer enn 12 millioner kroner.

Betale skattBakgrunn

Familien Beerepoot har tidligere mistet huset sitt på tvangssalg for bare 726.000 kroner, også her fordi de ikke ville betale skatt. Årsaken er at paret Rembertus og Alida Beerepoot var av den oppfatning at huset tilhørte Gud. Det var altså ikke statens eiendom, og dermed kunne de heller ikke skattlegge det. De henviste til Australias grunnlov, der det står om Gud som allmektig. Paret selv mener disse dokumentene støtter opp under at lovene man har mottatt fra Gud går foran menneskelige lover. Derfor så de på det å betale skatt som å velge Australias lover ovenfor Gud, og dette nekter de å gjøre. Dette ville være å gå i mot Gud, hvilket ville være et brudd på De ti bud.

Rettsaken

Stephen Holt, som var dommer i saken, ba paret finne frem til et sted i Bibelen der det er skrevet at de ikke bør betale skatt, men dette klarte de ikke. Holt henviste til historien der Jesus ble spurt om man burde betale skatt, og Jesus svarte at både Gud og keiseren skulle få det de hadde krav på. Dette hinter til at loven og religion ikke skal gå i veien for hverandre, men at de heller skal kunne fungere sammen. Selv om dommeren var sikker på at paret virkelig var overbevist om at skattebetaling ville være å trosse Gud, kunne han ikke annet enn å dømme paret til å betale. Nå som de står uten hus og med flere millioner i gjeld, kan det være vanskelig for dem å få tak i nytt hus. Er de lure tar de Financepal til hjelp for å finne informasjon om lån, og også sammenlikne dem. Så kanskje familien klarer seg likevel.

Oppsummering

Det er mye som foregår i nyhetsbildet om dagen, og penger er ofte involvert. Så kan man jo stille spørsmål ved hvordan tro og lov bør fungere sammen, og hva man gjør når en trostolkning ikke stemmer overens med loven.

Scroll to top